תקנון ותנאי שימוש באתר

האתר הוקם ומופעל ע"י מרכז נא לגעת במטרה לספק לקהל לקוחותינו אמצעי נוח לרכישת כרטיסים ולקבלת מידע על פעילויות המרכז, המסעדה, הסדנאות, התיאטרון, ההצגות, היוצרים והשחקנים. האתר מיועד לקהל הרחב.

 

ניתן לרכוש כרטיסים לפעילויות גם באמצעות טלפון 03-6330808.

 

רכישת כרטיסים לקהל הרחב
לצורך ביצוע הזמנה יידרש המשתמש למסור פרטים שונים, כגון: שם פרטי, שם משפחה, כתובת מלאה, לרבות שם הרחוב, מס' הבית, מס' הדירה, ישוב ומיקוד, מס' טלפון לצורך יצירת קשר, כתובת דואר אלקטרוני, פרטי כרטיס אשראי שברשות המשתמש. הפרטים שחובה למסור, יסומנו במפורש בשדות המתאימים לכך. המשתמש לא יוכל לבצע הזמנה מבלי למלא את שדות החובה. הזמנת הכרטיסים תתבצע באמצעות כרטיס אשראי. העסקה מותנית באישור חברת האשראי אשר דרכה התחייב המשתמש. עם תום ביצוע ההזמנה יישלח לכתובת הדואר האלקטרוני שמסר המשתמש אישור הכולל את פרטי ההזמנה והודעה על כך שההזמנה בוצעה בהצלחה. לרכישת כרטיסים ניתן להגיע מהתפריט הראשי הנמצא בראש כל דף: מדף הצגה, מלוח הצגות מרכישת כרטיסים/רכישה מהירה או מדפים שונים באתר באמצעות כפתור מתאים.

 

בסיום ההזמנה באתר או בטלפון ישלח ללקוח אישור הזמנה ויום לפני הפעילות ישלח קישור המכיל את הכרטיסים שהזמין אל מספר הנייד ולמייל שציין בהזמנה. בלחיצה על הקישור יוכל הלקוח לראות את הכרטיסים שהוא הזמין. את כרטיסים אלו יש להציג לסדרנים בעת הכניסה לאולם בערב ההצגה.

 

שימו לב, כל כרטיס מכיל ברקוד אישי וניתן לניצול פעם אחת בלבד. בנוסף כל שינוי בהזמנה המקורית יתעדכן אוטומטית בכרטיסים שנשלחו ללקוח. לתשומת לבכם, המקומות ישמרו עבורכם עד לשעת תחילת ההצגה הכתובה על הכרטיס. לצערנו, לא תותר כניסת מאחרים להצגות אלא בשיקול דעתו הבלעדי של המרכז ובמידה שהדבר יתאפשר.

 

אי קבלת אישור ההזמנה לדוא"ל
לאחר ביצוע התשלום עבור הזמנה כלשהי, נשלח אישור אוטומטי לתיבת הדואר האלקטרוני שנמסרה בעת ביצוע ההזמנה. במידה והאישור לא התקבל בתיבת הדואר הנכנס, יש לבדוק בתיקיית דואר זבל (SPAM), או בתיקיות דומות. במידה והאישור בכל זאת לא נמצא, יתכן שהיתה טעות בהזנת כתובת הדוא"ל בעת ביצוע ההזמנה. במקרה זה נתן לפנות אלינו באמצעות "צור קשר" המופיע בתחתית של כל עמוד או במידע שימושי בתפריט ראשי בכל עמוד.

 

בטול/ החזר כרטיסים שנרכשו באתר
ביטול של עסקאות שהתבצעו באתר; ניתן לבצע ביטול בדלפק המרכז במקום, באמצעות הטלפון 03-6330808 שלוחה 1, או במייל welcome@nalagaat.org.il, בציון מספר ההזמנה, שם המופע, תאריך, טלפון וכתובת מייל. ניתן לבצע ביטול/החלפה של כרטיסים עד 72 שעות לפני המופע. שימו לב: על מנת לשריין מקום במסעדה, יש להזין את פרטי האשראי לצורך פיקדון. הכרטיס לא יחויב. ניתן לבטל את ההזמנה עד 24 שעות לפני מועד ההזמנה. במקרה של אי הגעה או ביטול תוך 24 שעות ממועד ההזמנה יחוייב כרטיס האשראי ב-30 ש"ח לסועד. במידה ויבוצע ביטול/החלפה של ההזמנה עד 24 שעות לפני הסעודה, דמי הפיקדון יוחזרו ללקוח.

 

אנא קרא בעיון את כל התנאים
השימוש באתר אינטרנט זה (להלן – "האתר"), כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. השימוש באתר מעיד על הסכמת הלקוח באתר (להלן "המשתמש" או "הלקוח") לאמור בתנאי השימוש. המרכז נא לגעת. רשאי לשנות את תנאי השימוש באתר מעת לעת, מבלי למסור על כך הודעה מוקדמת מראש, ותחילת תוקפם של השינויים תהא עם פרסומם. תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ומופנים אל נשים ואל גברים כאחד.

 

האתר שומר על פרטיות הגולשים/ המבקרים בו. כל הפרטים יישמרו בצורה חסויה ולא יועברו למי שאינו מורשה לכך עפ"י דין או עפ"י התקנון ללא אישור המשתמש ולא יעשה בהם כל שימוש למעט השימושים המפורטים להלן.

 

מאגר המידע ואבטחת המידע
על פי חוק, לא חלה על המשתמש החובה למסור מידע או נתונים אודות עצמו. אולם, המשתמש לא יוכל לבצע הזמנות באמצעות האתר, מבלי למסור מידע זה. המידע והנתונים שימסור המשתמש לאתר בעת ביצוע רכישה דרך האתר, כאמור, יישמרו במאגר המידע של מרכז נא לגעת.

 

המרכז ינקוט בכל אמצעי האבטחה הסבירים לאבטחת המידע הנמסר על ידי המשתמש.
האתר עומד בתקן PCI DSS ופועלות במסגרתו מערכות לאבטחת מידע ולשמירת פרטיו של המשתמש. המערכות מצמצמות את הסיכון הנשקף למידע המועבר על-ידי המשתמש באמצעות מערכת האינטרנט. יחד עם זאת האתר אינו יכול להבטיח אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות. לפיכך האתר לא ישא בכל אחריות, ישירה או עקיפה, במקרים של שימוש במידע ותמונות שנמסרו על ידי המשתמש הנובע, במישרין או בעקיפין, משימוש בלתי הוגן של אחרים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים אשר אינם בשליטת האתר.

 

שימוש במידע
השימוש במידע או בנתונים שימסור המשתמש, כאמור לעיל, ייעשה על פי תנאי מדיניות אבטחת המידע, על פי הוראות הדין, ולמטרות שלהלן:

1. ביצוע הזמנות ורכישת מנויים ו/או כרטיסים להצגות, סדנאות, הרצאות ומופעים המתקיימים במרכז.

2. משלוח מידע ופרסומים בנוגע לפעילות המרכז לכתובת הדואר האלקטרוני של המשתמש. המשתמש רשאי להודיע לתיאטרון, בכל עת, כי הוא אינו מעוניין בקבלת מידע ותכנים אלו.

3. יצירת קשר עם המשתמש בקשר להזמנה שביצע.
מרכז נא לגעת מתחייב להימנע, ככל האפשר, ממסירת פרטיו של המשתמש לצדדים שלישיים, אלא אם ניתנה הרשאה לכך על ידי המשתמש או שהדבר נדרש לצורך בקשה שהעלה המשתמש או במקרה שהמשתמש הפר את תנאי השימוש באתר או ביצע באמצעות האתר פעולות הנראות כמנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות מעין אלה או במקרה שמרכז נא לגעת יקבל צו שיפוטי המורה לו למסור פרטים אודות המשתמש לכל צד שלישי.

 

אחריות המשתמש
המשתמש מסכים כי הוא בלבד ישא בכל אחריות וסיכון לכל נזק ו/או הפסד שייגרמו לו בגין השימוש באינפורמציה הרשומה באתר, לרבות צד שלישי.

 

זמינות האתר
המרכז מתחייב לטפל ולתחזק את האתר כמיטב יכולתו, יחד עם זאת המרכז לא מתחייב כי השימוש באתר יהיה זמין בכל עת וללא טעויות או שכל פגם או ליקוי בשירות יתוקן. כמו-כן אנו שומרים על הזכות להפסיק את פעילות האתר ללא כל הודעה מוקדמת.

 

קנין רוחני וזכויות יוצרים
האתר הינו בבעלות בלעדית והוא נכס רוחני של נא לגעת., אין ולא יהיו לאיש זכויות או תביעות כספיות או רוחניות כלשהן באתר בהווה או בעתיד, ללא חוזה כתוב וחתום ע"י מרכז נא לגעת.

 

משתמש אינו רשאי להעביר, להפיץ ו/או לשכפל כל מידע או תמונה אשר מוגן בזכויות יוצרים, סימן מסחרי, או כל מידע ששייך לבעל קניין רוחני, ללא אישור בכתב מגורם מוסמך לכך במרכז נא לגעת.

 

סמכות שיפוט
בכל מקרה של סכסוך או מחלוקת בין הצדדים בהקשר לנושא התקנון לרבות תנאי השימוש בו וכל הנובע מהם ו/או הכרוך בהם תהא סמכות שיפוט ייחודית לבית המשפט המוסמך בתל אביב.

שימו לב: לא תותר כניסה עם נשק למסעדת החושך

על תקנון זה ותנאיו יחולו דיני מדינת ישראל והם יפורשו על פיהם בלבד.
אנו מאחלים לכולם גלישה מהנה ויעילה.

לא נמצאו אירועים

אנחנו צריכים אתכם איתנו!