הכיסא שלך נותן לנו במה - Nalagaat
הכיסא שלך נותן לנו במה

נא לגעת מצטרף למוסדות תרבות בארץ ובעולם ומאפשר לרכוש מושבים באולם התיאטרון. בגב המושב יצוין שמו של התורם או כל שם אחר לבחירתכם. בתרומה זו תבטיחו במה להמשך יצירה ייחודית ופורצת גבולות.