חברי ועד מנהל - Nalagaat

חברי הועד המנהל:

ד"ר ערן פריבמן

דיטה קול-רמון

איריס טאוסיג

אלון ספן

מיכל פליישר

ג'ולי גודמן-אהרוני

אופיר כץ – יועץ משפטי